Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Program zewnętrznego wsparcia szkół "Legnicka szkoła Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego"

Program zewnętrznego wsparcia szkół "Legnicka szkoła Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego"

Program zewnętrznego wsparcia szkół "Legnicka szkoła doradztwa edukacyjno-zawodowego" jest komplementarnym elementem wizji Legnickiej Strategii Rozwoju 2015-2020 PLUS. Zadania dotyczące udoskonalenia funkcjonującego miejskiego systemu doradztwa zawodowego do współczesnych wymogów rynku pracy wpisują się II Cel Strategiczny WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU". Cel operacyjny II.1 „Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”.

Głównym celem programu jest udoskonalenie funkcjonującego w Legnicy systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez stworzenie  jednolitego  zintegrowanego  modelu  Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla uczniów legnickich szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz zapewnienie wsparcia pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, doradcom zawodowym w realizacji zajęć w przedmiotowym obszarze w powiązaniu z ideą miejskiego programu „Smart city”.

 

02
01.2017

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Program zewnętrznego wsparcia szkół "Legnicka szkoła Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego"