Kalendarz szkoleń otwartych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kalendarz szkoleń otwartych - rok szkolny 2018/2019 - I - III - pobierz plik pdf

Artykuły

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego po zmianach - konsultacje indywidualne

Jak być dobrym wychowawcą? Doskonalenie kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych nauczyciela

Sposoby skutecznego motywowania uczniów

Gry i zabawy matematyczne na wczesnym etapie edukacyjnym – część II

Kontynuacja cyklu szkoleń z zakresu kształtowania kompetencji matematycznych dzieci. Obecny warsztat dostarczy uczestnikom nowych pomysłów na ciekawe zajęcia z uczniami oraz przybliży problematykę konstruowania i rozwiązywania zadań z treścią.

UWAGA!  Z powodów niezależnych od organizatora, szkolenie nie odbędzie się.

15
05.2019

Autor: Dorota Duda, Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Gry i zabawy matematyczne na wczesnym etapie edukacyjnym – część II

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego po zmianach - konsultacje indywidualne

Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

UWAGA!  Z powodów niezależnych od organizatora, szkolenie nie odbędzie się. 

21
05.2019

Autor: Irena Biodrowska

Czytaj więcej o: Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

Aktywizujące metody w nauczaniu i wychowaniu

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzyczno-ruchowych opartych o ideę Carla Orffa

Ze względu na zmiany podstawy programowej warsztat został wzbogacony o nowe zabawy i rozwiązania metodyczne dopasowane do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach I-III.

Prowadzący: Piotr Kaja - nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener

27
05.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzyczno-ruchowych opartych o ideę Carla Orffa

Wspieranie kreatywności dzieci

Prowadzący: Piotr Kaja - nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener

Szkolenie wprowadza uczestników w  niekonwencjonalne formy prowadzenia zajęć z dziećmi,  są wynikiem wieloletniej praktyki Autora oraz pomysłów zawartych w różnych publikacjach dydaktycznych i metodycznych.

29
05.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Wspieranie kreatywności dzieci

Program „SPÓJRZ INACZEJ” dla nauczycieli klas I-III

Warsztaty zakładają 35-godzinne szkolenie nauczycieli,  przygotowujące do realizacji zajęć wychowawczo-profilaktycznych stanowiących ideę Programu „Spójrz Inaczej”. Zajęcia w pełni licują z założeniami podstawy programowej w obszarze kompetencji społecznych. Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami.

Prowadzący: Maria Cieślak – rekomendowany trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej w Starachowicach

UWAGA!  Z powodów niezależnych od organizatora, szkolenie nie odbędzie się.

08
06.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Program „SPÓJRZ INACZEJ” dla nauczycieli klas I-III