Wspomaganie szkół/placówek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1647) Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy realizuje swoje zadania poprzez wspomaganie szkół i placówek.

 Wspomaganie to jedna z form współpracy, którą proponujemy szkołom i placówkom w celu podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki.

W CPPPiDN w Legnicy wspomaganiem szkół i placówek  zajmuje się Zespół ds. wspomagania pracy szkół i placówek CPPPiDN w Legnicy.

 

Zapraszamy do współpracy