Archiwum 2016/2017 - IV-VI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Major Władysław Dybowski, legnicki żołnierz wyklęty

Major Władysław Dybowski, legnicki żołnierz wyklęty

Przejdź do - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii CELESTYN w Mikoszowie - diagnoza i metody pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi formami niepełnosprawności - wyjazdowe szkolenie dla pedagogów i psychologów

Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii CELESTYN w Mikoszowie - diagnoza i metody pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi formami niepełnosprawności - wyjazdowe szkolenie dla pedagogów i psychologów

Przejdź do - Baltie, Scratch i algorytmy... Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?

Baltie, Scratch i algorytmy... Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?

Przejdź do - Edukacyjne inspiracje. Legendy i nie tylko - wybrane elementy Kinezjologicznego Systemu Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej (warsztaty Klanzy)

Edukacyjne inspiracje. Legendy i nie tylko - wybrane elementy Kinezjologicznego Systemu Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej (warsztaty Klanzy)

Aktywny Dolnyśląsk - głosowanie

Spotkanie informacyjne-nowa podstawa programowa języka obcego nowozytnego

Spotkanie informacyjne-nowa podstawa programowa jezyka polskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Awans zawodowy nauczyciela. Konsultacje indywidualne.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Relacje interpersonalne w miejscu pracy - cz. II

Nowa podstawa programowa z historii i WOS dla SP(rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 roku)

Nowa podstawa programowa z historii i WOS dla SP(rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 roku)

Aktywny i twórczy przedszkolak. Zabawy i gry matematyczne w przedszkolu

Metoda projektu w praktyce szkolnej

Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VIII

06
06.2017

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VIII

Na czym polega skuteczna edukacja? cz. 3

Na czym polega skuteczna edukacja? cz. 2

Sytuacja zadaniowa a rozwijanie myślenia logicznego dzieci. Elementy neurodydaktyki

Planowanie i realizacja lekcji pt."Jak obywatele uczestniczą w życiu publicznym ?"

Na czym polega skuteczna edukacja? cz. 1

Edukacyjne inspiracje. Gry i zabawy matematyczne w klasach I-III

Nowa podstawa programowa z Etyki

Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym

Nowa podstawa programowa z Wychowania do zycia w rodzinie

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją kwalifikacyjną

Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VII

09
05.2017

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VII

Od analizy wyników egzaminów zewnętrznych do Programu poprawy efektów kształcenia

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z opinią poradni (dysleksja, dysgrafia, obnizenie wymagań)

Skuteczna komunikacja i efektywna współpraca nauczyciela z rodzicami

Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. II edycja-moduł III

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 3)

Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. II edycja-moduł II

Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. II edycja-moduł I

Forum Dyskusyjne dla doradców zawodowych, szkolnych koordynatorów DEZ, pedagogów oraz specjalistów ppp

UWAGA ZMIANA TERMINU FORUM!
26 KWIETNIA 2017 R.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA PRZEŚLEMY DO SZKÓŁ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

05
04.2017

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Forum Dyskusyjne dla doradców zawodowych, szkolnych koordynatorów DEZ, pedagogów oraz specjalistów ppp

Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VI

25
04.2017

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VI

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 2)

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 1)

Budowanie dyscypliny w klasie

20
04.2017

Autor: Irena Biodrowska

Czytaj więcej o: Budowanie dyscypliny w klasie

Legnicka sieć szkół ponadgimnazjalnych - promocja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018.

Zadanie realizowane w ramach Programu zewnętrznego wsparcia legnickich szkół i placówek w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego „Legnicka szkoła doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Program jest jednym z komplementarnych elementów wizji Legnickiej Strategii Rozwoju 2015-2020 PLUS i wpisuje się   II Cel Strategiczny WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU" oraz II Cel operacyjny  „Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”. 

24
04.2017

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Legnicka sieć szkół ponadgimnazjalnych - promocja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018.

Program profilaktyczny i program wychowawczy szkoły. Diagnoza, konstruowanie, ewaluacja

Wychowanie do wartości alternatywą stosowania kar

Major Władysław Dybowski, legnicki żołnierz wyklęty

Wychowanie do wartości. Komunikacja w relacjach nauczyciel - uczeń; nauczyciel - rodzic