Archiwum 2016/2017 - IX-XII

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Aktywny i twórczy przedszkolak. Na co dzień i od święta w przedszkolu - warsztaty Klanzy

Aktywny i twórczy przedszkolak. Na co dzień i od święta w przedszkolu - warsztaty Klanzy

Przejdź do - Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji

Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji

8 „Ogólnopolski Tydzień Kariery”

18
10.2016

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji
Przejdź do - Robota dla ROBOTA

Robota dla ROBOTA

20
10.2016

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Robota dla ROBOTA
Przejdź do - II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Przejdź do - Matematyka, algorytmika i programowanie - rozwijanie komptencji informatycznych od lat młodszych

Matematyka, algorytmika i programowanie - rozwijanie komptencji informatycznych od lat młodszych

Przejdź do - Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych z GeoGebrą

Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych z GeoGebrą

Przejdź do - "Doradztwo kariery - wyzwania dla współczesnego poradnictwa" - spotkanie doradców zawodowych oraz szkolnych koordynatorów DEZ.

"Doradztwo kariery - wyzwania dla współczesnego poradnictwa" - spotkanie doradców zawodowych oraz szkolnych koordynatorów DEZ.

Zadanie realizowane w ramach Programu zewnętrznego wsparcia legnickich szkół i placówek w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego „Legnicka szkoła doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Spotkanie organizowane pod patronatem Komisji Europejskiej, w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych "Odkryj Swój Talent".

24
11.2016

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: "Doradztwo kariery - wyzwania dla współczesnego poradnictwa" - spotkanie doradców zawodowych oraz szkolnych koordynatorów DEZ.
Przejdź do - Programowanie – Trzeci Język w praktyce szkolnej

Programowanie – Trzeci Język w praktyce szkolnej

Przejdź do - Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. "Odkryj Swój Talent" - Warsztaty: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. "Odkryj Swój Talent" - Warsztaty: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji.

Spotkanie organizowane pod patronatem Komisji Europejskiej, w ramach I Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.ETUZ to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana pod hasłem "Odkryj Swój Talent". Oficjalne obchody rozpoczynają się 5.12.2016 r. w Brukseli i na terenie całej Europy i trwać będą do 09.12.2016 r.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261 - strona wydarzenia

05
12.2016

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. "Odkryj Swój Talent" - Warsztaty: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji.
Przejdź do - Zadania oświaty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zadania oświaty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Przejdź do - Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. "Odkryj Swój Talent" - Warsztaty: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. "Odkryj Swój Talent" - Warsztaty: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji.

Spotkanie organizowane pod patronatem Komisji Europejskiej, w ramach I Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. ETUZ to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana pod hasłem "Odkryj Swój Talent". Oficjalne obchody rozpoczynają się 5.12.2016 r. w Brukseli i na terenie całej Europy i trwać będą  do 09.12.2016 r.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261 - strona wydarzenia 

06
12.2016

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. "Odkryj Swój Talent" - Warsztaty: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji.
Przejdź do - Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. Moduł III

Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. Moduł III

Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. Moduł II

Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym.Moduł I

Jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów ?

"Świątecznie i zimowo" - ozdoby i dekoracje z papieru (warsztaty plastyczne)

Przejdź do - Interaktywne metody nauczania

Interaktywne metody nauczania

10
12.2016

Autor: Joanna Podnajmer

Czytaj więcej o: Interaktywne metody nauczania

Jak nauczyć uczniów osiągania sukcesów czyli "Od marzenia do sukcesu" cz. 2

Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł III

06
12.2016

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł III

Jak nauczyć uczniów osiągania sukcesów czyli "Od marzenia do sukcesu" cz. 1

Język empatycznej komunikacji.Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych w sytuacjach szkolnych.

Zasady konstruowania sprawdzianów oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Podstawy pomiaru dydaktycznego

Jak zaplanować i zrealizować lekcję pt."Czym jest patriotyzm?"

Wykorzystanie metody tekstu przewodniego podczas wykonywania doświadczeń

ERASMUS+ spotkanie regionalne

16 listopada 2016 r.
Spotkanie informacyjne w Legnicy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy,
ul. Lotnicza 26

Akredytowani, Regionalni Konsultanci Fundacji Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Dyrektor Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy  zapraszają na seminarium „Erasmus+” Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe w 2016 roku, które skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego.

W nawiązaniu do informacji przesłanej do placówek oświatowych związanej z programem ERASUM + poniżej publikujemy link w celu indywidualnej rejestracji.
Rejestracja uczestników trwa do 14 listopada (lub w miarę wolnych miejsc).

Rejestracja ERASMUS+

Uwaga: Rejestracja potwierdzana jest pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu

16
11.2016

Autor: Piotr Niemiec

Czytaj więcej o: ERASMUS+ spotkanie regionalne

Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł II

15
11.2016

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł II

Edukacja multimedialna w praktyce szkolnej

Aktywny i twórczy przedszkolak. Biblioterapia jako metoda wspomagająca rozwój małego dziecka

Edukacyjne inspiracje. Biblioterapia jako metoda wspomagania dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela. Metody efektywnego komunikowania się.

Tworzenie optymalnych warunków dla ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej.

Budowanie kompetencji artystycznych, społecznych, matematycznych i językowych poprzez działania muzyczno-ruchowe

Samorząd uczniowski w praktyce szkolnej

Edukacyjne inspiracje. Rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci - Metoda Pytań i Doświadczeń

Jak będziemy pracować w sieci "Klimat społeczny szkoły chroniący przed zachowaniami ryzykownymi"

Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł I

18
10.2016

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł I

"Znać siebie – lepiej rozumieć innych" warsztaty doskonalące umiejętności społeczne i rozwój osobisty. Część 2

"Znać siebie – lepiej rozumieć innych" warsztaty doskonalące umiejętności społeczne i rozwój osobisty. Część 1

Jak przygotować się do prowadzenia lekcji/zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli oraz ich omawiania?

Jak będziemy pracować w sieci "W szkole chcemy czuć się bezpiecznie"

Nauczyciel wychowawcą. Doskonalenie kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych nauczyciela.

Rola i zadania opiekuna stażu nauczyciela stażysty / kontraktowego

Planowanie własnego rozwoju zawodowego. Sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Planowanie własnego rozwoju zawodowego. Sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Legniczanie dają mata

14
09.2016

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata

Planowanie własnego rozwoju zawodowego. Sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego