Archiwum 2015/2016 - IV-VI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Trudne sytuacje w szkole - jak sobie radzimy? Sieć współpracy pedagogów i wychowawców

Trudne sytuacje w szkole - jak sobie radzimy? Sieć współpracy pedagogów i wychowawców

Przejdź do - Rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży

Rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży

Przejdź do - Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania

Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania

Przejdź do - Piórkiem i węglem - szkice z natury w edukacji

Piórkiem i węglem - szkice z natury w edukacji

Przejdź do - Legniczanie dają mata - II turniej szachowy

Legniczanie dają mata - II turniej szachowy

Przejdź do - EDB - Pierwsza pomoc przedmedyczna - II edycja

EDB - Pierwsza pomoc przedmedyczna - II edycja

Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Integracja słowa, muzyki i ruchu w pedagogice Carla Orffa (cz. 2)

Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Integracja słowa, muzyki i ruchu w pedagogice Carla Orffa (cz. 1)

Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Tańce integracyjne w pracy z grupą - warsztaty KLANZY

Baśniowa wiosna w dekoracyjnych inspiracjach - warsztaty plastyczne

Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga metodą ograniczenia trudnych sytuacji wychowawczych

!!! UWAGA ZMIANA TERMINU !!!
Warsztaty zostaną przeprowadzone w dniu 14.06.2016r.
Za utrudnienia przepraszamy

07
06.2016

Autor: Irena Biodrowska

Czytaj więcej o: Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga metodą ograniczenia trudnych sytuacji wychowawczych

Baśniowa wiosna w dekoracyjnych inspiracjach - warsztaty plastyczne

Sposoby skutecznego motywowania uczniów

Ocenianie kształtujące i sumujące. Informacja zwrotna w procesie uczenia się

Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach przyrody

Jak uczyć aby nauczyć- zastosowanie elementów neurodydaktyki w doskonaleniu procesu uczenia i uczenia się

Jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów?

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją kwalifikacyjną

Wykorzystywanie materiałów chronionych prawami autorskimi w warsztacie pracy nauczyciela i ucznia

Techniki relaksacyjno - kompensacyjne jako przeciwdziałanie stanom napięcia i frustracji w środowisku szkolnym

Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka

Dziecko ze spektrum zaburzeń autystycznych w mojej klasie

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

Nowoczesne warsztaty pracy nauczyciela w gimnazjum

Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Doskonalenie umiejętności czytania na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych

Jak rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej

Samorząd uczniowski w praktyce szkolnej

Emocje – czy można im ufać?

Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w kontekście uczniów ze SPE w tym niepełnosprawnymi. Edukacja włączająca

Jak skutecznie przygotować ucznia do matury z matematyki?

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 3)

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 2)

Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Czy mały uczeń potrzebuje aktywności fizycznej?

Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 1)

Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki? Praca z danymi EWD zbieranymi w szkole podstawą planowania dydaktycznego

Dręczenie w szkole - jak sobie z tym radzić?

Przejdź do - Wspieranie ucznia zdolnego mającego trudności w uczeniu się

Wspieranie ucznia zdolnego mającego trudności w uczeniu się

Przejdź do - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy

Przejdź do - VI Legnicki Konkurs Matematyczny

VI Legnicki Konkurs Matematyczny