Archiwum 2015/2016 - I-III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Okresowy wykaz form doskonalenia przekazanych w postaci tradycyjnej do placówek oświatowych - na rok szkolny 2015/2016 styczeń-marzec - pobierz format pdf

Artykuły

Zatrudnienie nauczycieli i innych pracowników po zmianach przepisów

03
03.2016

Autor: Piotr Niemiec

Rozwiązywanie i usuwanie problemów związanych z pracą w nowym SIO

23
02.2016

Autor: Piotr Niemiec

Przejdź do - Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs (V moduł kurs)

Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs (V moduł kurs)

Przejdź do - Programowanie - od pierwszoklasisty do maturzysty

Programowanie - od pierwszoklasisty do maturzysty

Przejdź do - "Niespodzianki z zajączkiem i pisanką" - warsztaty plastyczne

"Niespodzianki z zajączkiem i pisanką" - warsztaty plastyczne

Przejdź do - Wspomaganie szkół i placówek

Wspomaganie szkół i placówek

Przejdź do - Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 1)

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 1)

Przejdź do - Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

31
01.2016

Autor: Piotr Niemiec

Czytaj więcej o: Gimnastyka korekcyjna
Przejdź do - Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs (IV moduł kursu)

Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs (IV moduł kursu)

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 4)

Zadania naprowadzające, kroki - matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod KNO w szkole (część II)

Legniczanie dają mata - konsultacje szkoleniowe

Równamy w górę - matematyka

Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 3)

Dobre praktyki uczenia historii w gimnazjum

Dziecko w cyberprzestrzeni

15
03.2016

Autor: Irena Biodrowska

Czytaj więcej o: Dziecko w cyberprzestrzeni

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod KNO w szkole (część I)

Uczeń i jego rodzic w sytuacji rozwodu. Wskazówki dla nauczycieli

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 2)

Doskonalenie kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych nauczyciela

Uczeń na progu II etapu edukacyjnego cz. II

Uczeń na progu II etapu edukacyjnego cz. I

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczeń zdolny

Równamy w górę - matematyka

Aktywizujące metody nauczania

Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Zapobieganie dysleksji poprzez usprawnianie mechanizmów lewopółkulowych

Rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych

Dowody w geometrii

24
02.2016

Autor: Piotr Niemiec

Czytaj więcej o: Dowody w geometrii

Metoda projektu w praktyce szkolnej

Dręczenie w szkole - jak sobie z tym radzić?

Promocja szkolnictwa zawodowego

Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Zapobieganie dysleksji poprzez usprawnianie mechanizmów lewopółkulowych

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów

Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w nauczaniu i wychowaniu

Trudne sytuacje w szkole - jak sobie radzimy? Sieć wspłółpracy pedagogów i wychowawców

"Czym skorupka za młodu nasiąknie..." czyli o najczęstrzych błędach w nauczaniu chemii

Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania na lekcjach "Historii i społeczeństwa"

Promocja szkolnictwa zawodowego

Zasady skutecznego komunikowania

Budowa kwestionariusza ankiety. Przygotowanie do przeprowadzania badań ankietowych w szkole/placówce

Przejdź do - Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko …

Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko …

Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w kształceniu przedmiotowym