Archiwum 2015/2016 - IX-XII

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Okresowy wykaz form doskonalenia przekazanych w postaci tradycyjnej do placówek oświatowych - na rok szkolny 2015/2016 październik-grudzień - pobierz format pdf

Artykuły

Przejdź do - "W gwiazdkowym nastroju" - warsztaty plastyczne

"W gwiazdkowym nastroju" - warsztaty plastyczne

09
12.2015

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: "W gwiazdkowym nastroju" - warsztaty plastyczne
Przejdź do - To speak or not to speak? - Nauczanie sprawności mówienia w języku obcym w gimnazjum

To speak or not to speak? - Nauczanie sprawności mówienia w języku obcym w gimnazjum

Przejdź do - Zasady konstruowania własnych narzędzi sprawdzania umiejętności uczniów oraz interpretowania uzyskanych  wyników. Podstawy pomiaru dydaktycznego

Zasady konstruowania własnych narzędzi sprawdzania umiejętności uczniów oraz interpretowania uzyskanych wyników. Podstawy pomiaru dydaktycznego

Przejdź do - Nowoczesne warsztaty pracy nauczyciela matematyki w gimnazjum

Nowoczesne warsztaty pracy nauczyciela matematyki w gimnazjum

Przejdź do - Równamy w górę

Równamy w górę

17
12.2015

Autor: Piotr Niemiec

Czytaj więcej o: Równamy w górę
Przejdź do - Edukacja metodą walki z dopalaczami

Edukacja metodą walki z dopalaczami

Jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z historii?

Legniczanie dają mata - konsultacje szkoleniowe

ZAJĘCIA ODWOŁANE

Za zamianę przepraszamy

15
12.2015

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata - konsultacje szkoleniowe

Skuteczne i atrakcyjne metody uczenia matematyki. (II moduł kursu)

Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów z elementami doradztwa zawodowego

Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Mali badacze - metoda projektu

Wspomaganie ucznia w rozwiązywaniu zadań matematycznych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w mojej szkole

Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów z elementami doradztwa zawodowego

Porozumienie bez Przemocy w szkole wg Marshala Rosenberga

Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Mali badacze - metoda projektu

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii i WOS

Przejdź do - Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs

Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs

Przejdź do - ERASMUS+ spotkanie regionalne

ERASMUS+ spotkanie regionalne

24 listopada2015 r.
Spotkanie informacyjne w Legnicy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy,
ul. Lotnicza 26

Akredytowani, Regionalni Konsultanci Fundacji Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Dyrektor Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy  zapraszają na seminarium „Erasmus+” Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe w 2016 roku, które skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego.

W nawiązaniu do informacji przesłanej do placówek oświatowych związanej z programem ERASUM + poniżej publikujemy link w celu indywidualnej rejestracji.
Rejestracja uczestników trwa do 16 listopada (lub w miarę wolnych miejsc).

Rejestracja ERASMUS+

Uwaga: Rejestracja potwierdzana jest pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu

24
11.2015

Czytaj więcej o: ERASMUS+ spotkanie regionalne
Przejdź do - Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

21
11.2015

Autor: Piotr Niemiec

Czytaj więcej o: Gimnastyka korekcyjna

Kryteria poprawnej konstrukcji konspektu lekcji

Jak skutecznie realizować projekt edukacyjny?

Tutoring jako alternatywna metoda zindywidualizowanej pracy z uczniem

Metoda tekstu przewodniego w kształceniu zawodowym

Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dziecka

Przejdź do - Wyposażenie - obsługa techniczna inwentaryzacji, wykorzystanie kolektora danych

Wyposażenie - obsługa techniczna inwentaryzacji, wykorzystanie kolektora danych

Warsztaty przeprowadzone dla placówek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy.

09
11.2015

Autor: Piotr Niemiec

Czytaj więcej o: Wyposażenie - obsługa techniczna inwentaryzacji, wykorzystanie kolektora danych
Przejdź do - EDB - Pierwsza pomoc przedmedyczna

EDB - Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs "Pierwszej pomocy przedmedycznej" - Edukacja dla Bezpieczeństwa.

05
11.2015

Autor: Piotr Niemiec

Czytaj więcej o: EDB - Pierwsza pomoc przedmedyczna

Każdy uczeń ma szansę na sukces edukacyjny

Przejdź do - Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch salach, wykładowej - wprowadzenie i teoria, następnie uczestnicy warsztatów po krótkiej przerwie przeszli do pracowni komputerowej gdzie w praktyce wykonywali zadanie przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej.

29
10.2015

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Uczeń - aktywny i twórczy uczestnik lekcji

Problemy adaptacyjne uczniów klas pierwszych gimnazjum

Jak na lekcjach chemii pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej

Planowanie procesu dydaktycznego

Praktyczne sposoby wykorzystania źródeł pisanych w edukacji historycznej

Jestem wychowawcą

20
10.2015

Autor: Joanna Podnajmer

Czytaj więcej o: Jestem wychowawcą

Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w kształceniu zawodowym

Zarządzanie czasem przez nauczyciela

Legniczanie dają mata (cz. II)

08
10.2015

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. II)
Przejdź do - Legniczanie dają mata - wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu

Legniczanie dają mata - wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu

Przejdź do - Jak z matematyką radzą sobie uczniowie? – Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych  w odniesieniu do umiejętności matematycznych uczniów szkół legnickich

Jak z matematyką radzą sobie uczniowie? – Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w odniesieniu do umiejętności matematycznych uczniów szkół legnickich

"W jesiennym koszyku" - warsztaty plastyczne

07
10.2015

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: "W jesiennym koszyku" - warsztaty plastyczne
Przejdź do - Wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  poprzez zmiany w zakresie żywności i żywienia

Wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez zmiany w zakresie żywności i żywienia

Przejdź do - Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko

Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko

Rola i zadania opiekuna stażu

Legniczanie dają mata (cz. II)

17
09.2015

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. II)

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego