Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy w Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

Proponujemy Państwu szeroko pojęte doradztwo przedmiotowe oraz doradztwo problemowe dotyczące bieżących zagadnień oświatowych. Mamy nadzieję, że spotkania w naszym Ośrodku pomogą w rozwiązywaniu problemów zawodowych i będą inspiracją do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań edukacyjnych.

W przypadku Państwa pytań i sugestii dotyczących obszaru szkoleniowo-doradczego oraz specjalnych potrzeb
zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Serdecznie zapraszamy i życzymy wszystkim owocnych i twórczych spotkań z naszym zespołem.

Artykuły

Rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego. Jak napisać PRZ na stopień nauczyciela mianowanego?

Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty. Jak napisac plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego?

Jak opracować program wychowawczo - profilaktyczny zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo oświatowe

Rozwój zawodowy nauczyciela mianowanego. Jak napisać plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Rola i zadania opiekuna stażu.

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – praktyczne rozwiązania

Zadanie realizowane w ramach Programu zewnętrznego wsparcia legnickich szkół i placówek w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego „Legnicka szkoła doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Program jest jednym z komplementarnych elementów wizji Legnickiej Strategii Rozwoju 2015-2020 PLUS i wpisuje się   II Cel Strategiczny WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU" oraz II Cel operacyjny  „Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”. 

20
09.2017

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – praktyczne rozwiązania

Zaproszenie na szkolenie Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – praktyczne rozwiązania

Zespół Koordynujący Legnicki System DEZ serdecznie zaprasza doradców zawodowych, szkolnych koordynatorów doradztwa zawodowego, pedagogów i zainteresowanych nauczycieli na szkolenie, Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – praktyczne rozwiązania,  które odbędą się 20 września  2017 r. (godz. 12:30 - 14:00) w siedzibie ODMiDN w Legnicy.

20
09.2017

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Zaproszenie na szkolenie Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – praktyczne rozwiązania

Ewaluacja programu wychowawczo- -profilaktycznego - diagnoza zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne

Jak być dobrym wychowawcą ? Integracja klasy warunkiem sukcesów wychowawczych i edukacyjnych

Jak wspierać na lekcjach przyrody ucznia zdolnego, który ma trudności w uczeniu się?

Kształtowanie postaw społecznych,obywatelskich i patriotycznych w praktyce szkolnej

Wychowanie do wartości w nowej podstawie programowej

Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą

Cel główny:
-  Utworzenie  sieci współpracy dla nauczycieli-wychowawców w celu podnoszenia skuteczności pracy wychowawczej i profilaaktycznej , kompetencji wychowawczych oraz w trosce o własne zdrowie psychiczne. 

06
11.2017

Autor: Irena Biodrowska

Czytaj więcej o: Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą

Dziecko przewlekle chore w mojej klasie

Rozwój kompetencji kluczowych na lekcjach przyrody w swietle nowej podstawy programowej.

Edukacja historyczna w klasie 4 i 7 SP w roku szkolnym 2017/2018 - uwarunkowania,cele kształcenia,sposoby realizacji

Tworzenie optymalnych warunków dla ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej.

Cztery kroki do sukcesu szkolnego ucznia.

Analiza projektu nowej podstawy programowej z historii i WOS dla 4-letniego LO i 5-letniego technikum