Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy w Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

Proponujemy Państwu szeroko pojęte doradztwo przedmiotowe oraz doradztwo problemowe dotyczące bieżących zagadnień oświatowych. Mamy nadzieję, że spotkania w naszym Ośrodku pomogą w rozwiązywaniu problemów zawodowych i będą inspiracją do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań edukacyjnych.

W przypadku Państwa pytań i sugestii dotyczących obszaru szkoleniowo-doradczego oraz specjalnych potrzeb
zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Serdecznie zapraszamy i życzymy wszystkim owocnych i twórczych spotkań z naszym zespołem.

Artykuły

Praca z uczniem zdolnym w edukacji historycznej

Forum Dyskusyjne dla doradców zawodowych, szkolnych koordynatorów DEZ, pedagogów oraz specjalistów ppp

Zadanie zlecone przez organ prowadzący. Realizowane we współpracy ODMiDN w Legnicy oraz PPP nr 1 i PPP nr 2 w Legnicy jako komplementarny element wizji Legnickiej Strategii Rozwoju 2015-2020 PLUS, wpisuje się   II Cel Strategiczny WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU" oraz II Cel operacyjny  „Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”. 

05
04.2017

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Forum Dyskusyjne dla doradców zawodowych, szkolnych koordynatorów DEZ, pedagogów oraz specjalistów ppp

Major Władysław Dybowski, legnicki żołnierz wyklęty

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 1)

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 2)

Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii CELESTYN w Mikoszowie - diagnoza i metody pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi formami niepełnosprawności - wyjazdowe szkolenie dla pedagogów i psychologów

Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VI

25
04.2017

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VI

Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. II edycja-moduł I

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 3)

Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. II edycja-moduł II

Baltie, Scratch i algorytmy... Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?

Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. II edycja-moduł III

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z opinią poradni (dysleksja, dysgrafia, obnizenie wymagań)

Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VII

09
05.2017

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VII

Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym

Edukacyjne inspiracje. Legendy i nie tylko - wybrane elementy Kinezjologicznego Systemu Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej (warsztaty Klanzy)

Edukacyjne inspiracje. Gry i zabawy matematyczne w klasach I-III

Na czym polega skuteczna edukacja? cz. 1

Na czym polega skuteczna edukacja? cz. 2

Na czym polega skuteczna edukacja? cz. 3

Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VIII

06
06.2017

Autor: Iwona Tarnogórska-Oziębły

Czytaj więcej o: Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł VIII

Metoda projektu w praktyce szkolnej

Aktywny i twórczy przedszkolak. Zabawy i gry matematyczne w przedszkolu